กทม. เตรียมแผนฟื้นเมือง เล็งพัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ

ข่าวล่าสุด

กทม. เตรียมแผน “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เฟส 2” เล็งพัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานการพัฒนา “กรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เฟส 2-5 ย่าน 10 โครงการ” โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตในพื้นที่

ทั้งนี้ แผนงานการพัฒนา “กรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เฟส 2-5 ย่าน 10 โครงการ” มีแนวทาง “การพัฒนาทางเท้า” ประกอบด้วย “ย่านศูนย์กลางธุรกิจ” ได้แก่ 1.ถนนสาทรและคลองสาทรช่วงที่ 1 (ช่องนนทรี-ลุมพินี) 2.ถนนสีลม (แยกนราธิวาสถึงถนนเจริญกรุง)

“ย่านเมืองเก่า” ได้แก่ 1.ถนนเยาวราช (คลองโอ่งอ่าง-วงเวียนโอเดียน-คลองผดุงกรุงเกษม) 2.ด้านล่างสะพานพระปกเกล้า

“ย่านธนบุรี” ได้แก่ ถนนบรมราชชนนี (สะพานพระปิ่นเกล้า-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซอยรุ่งประชา)

“ย่านเศรษฐกิจใหม่” ได้แก่ 1.ถนนสุขุมวิท (แยกราชประสงค์)-แยกอโศก 2.แยกอโศก-แยกพระโขนง และ 3.ถนนราชดำริ ช่วงแยกราชประสงค์ถึงถนนพระราม 4

และ “ย่านนวัตกรรมและศูนย์การแพทย์” ได้แก่ 1.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รอบอนุสาวรีย์ และ 4 เกาะ) 2.ซอยโยธี

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและสำนักงานเขตประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วนของแต่ละถนน, สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ความสำคัญ บทบาทของแต่ละพื้นที่, สำนักการโยธาสำรวจองค์ประกอบบนทางเท้า, สำนักสิ่งแวดล้อมสำรวจต้นไม้และพื้นที่สีเขียว

สำนักการจราจรและขนส่งสำรวจถนน การจราจร ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, สำนักการระบายน้ำสำรวจฝาท่อ ระบบระบายน้ำ ทั้งทางเท้าและถนน, สำนักงานเขตในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนและประชาคมในพื้นที่

จากนั้นกรุงเทพมหานครจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบทางเท้าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ต่อไป