สุวรรณภูมิเจอ 13 ผู้โดยสาร กลับจากร่วมพิธีศาสนาที่อินโด ส่งตรวจหาเชื้อ โควิด

โควิด -สุวรรณภูมิ / เมื่อวันที่ 24 มี.ค. รายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งถึงผลการคัดกรองผู้โดยสาร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID – 19) ในนที่ 23 มี.ค.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.ว่า

เกาะติดข่าวโควิด กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account
เพิ่มเพื่อน

มีจำนวนเที่ยวบินเข้าออกรวมทั้งสิ้น 428 เที่ยวบิน เที่ยวบินลดลง 60% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 223 เที่ยวบินและ ภายในประเทศ 205 เที่ยวบิน ส่วนผู้โดยสาร มีจำนวนทั้งสิ้น 30,688 คนแบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 17,341 คน และภายในประเทศ 13,347 คน แบ่งเป็น จำนวนผู้โดยสารลดลง 82.4%

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,128 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ เสี่ยงแต่เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งตรวจ 13 คน

แบ่งเป็นผู้โดยสารทั่วไป 2 คน และเป็นคนไทยที่มาจากการไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยสารมากับสายการบินการูดา เที่ยวบิน GA868 เส้นทางจาการ์ต้า-สุวรรณภูมิ จำนวน 11 คน ขณะนี้รอผลการตรวจ

นอกจากนี้ยังพบ ผู้โดยสารขาเข้าชาวต่างชาติที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามที่กำหนดและถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 6 ราย สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ มีจำนวน 28 คน จำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 ราย ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง

นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ยังได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 15,213 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง รวมถึงได้มีการเก็บตัวอย่างบุคลากรใน ทสภ. ส่งตรวจ จำนวน 2 คน โดยอยู่ในระหว่างรอผล การตรวจสอบ