สรรพากรสาขาห้วยขวาง 1 ปิดถึง 6 เม.ย. หลังรับแจ้งผู้ใช้บริการติดโควิด-19

จากมาตรการรับมือและป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ของกรมสรรพากร ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียภาษีไปใช้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นผลให้ต้องปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากรได้มีมาตรการรับมือและป้องกันไวรัสโควิด-19 นั้น กรมสรรพากรได้มีการสั่งปิดให้บริการชั่วคราวของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นเวลา 8 วันดังกล่าว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self – Quarantine at Home) ทั้งนี้ ยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่สรรพากรท่านใดเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ทางกรมสรรพากรจะดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในอาคาร รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กักตัวเองในที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกรมสรรพากร และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161