นักเรียนเลว ครวญชีวิตในรั้วโรงเรียนไร้ความสุข ใช้ เกรดวัดความสามารถ

ข่าวล่าสุด

(26 ก.ย.63) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อพูดคุยประเด็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเรื่องการศึกษาของผู้ถูกกดขี่ มุมมองและประสบการณ์จากผู้ถูกกดขี่ในระบบการศึกษาไทย

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ นายขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย น.ส.ธญานี เจริญกุล กลุ่มนักเรียนเลว และน.ส.จันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน เป็นผู้ดำเนินรายการ ท่ามกลางความสนใจจากนักเรียนและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

น.ส.ธญานี กล่าวว่า ชีวิตในรั้วโรงเรียนไม่เคยได้เป็นตัวเอง โดยมักจะถูกบังคับให้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา อยู่ในกรอบที่ถูกกำหนดไว้ รวมทั้งการใช้เกรดคะแนน มาเป็นไม้บรรทัดที่มาวัดความสามารถ ทั้งที่นักเรียนทุกคนต่างมีความหลากหลาย แต่ละคนมีจุดดี จุดด้อย มีความถนัดแตกต่างกัน หลายคนจึงสูญเสียความเป็นตัวตน ดังนั้นในฐานะแกนนำของกลุ่มจึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 2 เรื่องคือ ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างมีความสุข นำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่ต้องแข่งขันกัน ไม่ถูกกดขี่ รวมทั้งการมีครูแนะแนวที่มีคุณภาพ สามารถแนะแนวทางทั้งการศึกษา การใช้ชีวิตให้นักเรียนได้จริง

ขณะที่ น.ส.ดารณี กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จึงทำให้นำมาเป็นประเด็นในการพูดคุย พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้กลุ่มที่มีส่วนได้เสีย กลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ ได้พูดคุยเพื่อนำไปสู่การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป