Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

สแกนลายนิ้วต่ออายุบัตรประชาชนไม่ผ่าน พาคนไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังทำไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

benjawan
(@benjawan)
Noble Member Registered

สแกนลายนิ้วต่ออายุบัตรประชาชนไม่ผ่าน จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน พาคนไปยืนยันตัวตน 3 ครั้งแล้วแต่ยังทำไม่ได้ จะต้องทำอย่างไง

คำตอบ

ประชาชนต้องสแกนหัวแม่มือขวาและหัวแม่มือซ้ายทุกรายเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือจากฐานข้อมูลว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือเดียวกันหรือไม่

หากลายพิมพ์นิ้วมือต่างกัน เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารทางราชการ ซึ่งมีรูปถ่ายหรือพยานบุคคลมารับรอง เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเอกสารดังกล่าว ว่าเป็นเอกสารซึ่งทางราชการออกให้หรือไม่ และพิจารณาเปรียบเทียบจากรูปถ่ายที่ติดในเอกสารดังกล่าวกับผู้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่

  • ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลของท่านจริงนายทะเบียนสามารถยืนยันการออกบัตรฯให้ท่านได้ นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุของการสแกนลายนิ้วมือไม่ผ่านเพราะเหตุใด
  • ถ้าตรวจสอบข้อมูลบัตรฯของท่านในฐานข้อมูลบัตรฯแล้ว ไม่ยืนยันได้ว่าเป็นตัวท่านจริง นายทะเบียนอาจจะเรียกบุคคลผู้น่าเชื่อถือ ไปรับรองตัวบุคคลด้วย

บุคคลผู้น่าเชื่อถือ

หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคงและมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้

ถ้าทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งต่อไป ก็จะตรวจสอบเปลี่ยนเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือครั้งล่าสุด

หากมีข้อสงสัยโทร. Call Center 1548 กด0 วันและเวลาราชการ

#ทําบัตรประชาชนลายนิ้วมือเปลี่ยน
#ทําบัตรประชาชนลายนิ้วมือไม่ตรง
#นิ้วลอกทำบัตรประชาชนไม่ได้
#ไม่มีลายนิ้วมือPantip
#วิธีทำให้ลายนิ้วมือชัด
#ลายนิ้วมือลอก

Quote
Topic starter Posted : 06/07/2021 5:49 pm
Share: