“รองฯสุพัฒนพงษ์”พร้อมถอย! ต่างชาติซื้อที่ดิน 1 ไร่ เปิดใจรับฟังปชช.

ข่าวล่าสุด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงประเด็นร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …ที่ให้ต่างชาติถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องมีการลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และคงการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปีว่า เรื่องนี้ตนจะไปตอบกระทู้สดที่สภาผู้แทนราษฏร และพร้อมชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจ โดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ ไม่แตกต่างจากเดิม เป็นเพียงการปรับเรื่องระยะเวลาจากการคงเงินลงทุนจากเดิม 5 ปี เป็น 3 ปี

ทั้งนี้กฎกระทรวงฉบับนี้ ยังมีความเข้มงวดมากขึ้น เพราะเป็นการพิจารณารวมกับเรื่องการให้วีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาติ (LTR) ซึ่งมีกลุ่มที่กำหนดไว้ 4 กลุ่ม ต่างจากเดิมที่ใครก็ได้ที่เข้ามาลงทุนตามเงื่อนไขแล้วซื้อที่ดินในไทยได้ ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศส่วนน้อยที่วางกฎหมายเรื่องนี้ไว้เข้มงวด เทียบกับหลายประเทศลองไปดูได้ว่าเขามีกฎหมายในเรื่องนี้ที่ผ่อนปรนมากกว่าไทย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และสิงคโปร์

“เรื่องนี้ไม่ใช่การขายชาติ เพราะกฎหมายนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี 2542 ถ้าขายก็ต้องขายตั้งแต่ปี 2542 แล้ว เพราะกฎหมายออกปีนั้น และหลักเกณฑ์ต่างๆก็กำหนดมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว ที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ก็มีแค่เพียงเรื่องระยะเวลาการคงเงินลงทุน ซึ่งในมุมมองคงไม่จำเป็นที่จะต้องทบทวนอะไร แต่เนื่องจากเป็นการแก้กฎกระทรวงก็สามารถที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่การแก้ไขในระดับ พ.ร.บ.ซึ่งเราก็ทดลองที่จะทำดู หากครบกำหนดระยะเวลาแล้วมีปัญหาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนและยกเลิกได้เมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่ง”

ส่วนข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นการเช่าที่ดินระยะยาวแทนนั้น สามารถที่จะทำได้แต่การเช่าที่ดินของต่างชาตินั้นมีการกำหนดเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ให้มีการเช่าที่ดินได้ 30 ปี และต่อได้อีก 30 ปี หากจะมีการแก้ไขในส่วนนี้ก็ต้องมีการแก้ พ.ร.บ.แทนว่าจะให้เช่าในระยะเวลาเท่าไหร่

เมื่อถามว่า เหมือนส่งสัญญาณพร้อมที่จะถอยหรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ไม่ถึงกับพร้อมถอย เพราะเป็นขั้นตอนตามคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังต้องการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งขั้นตอนนี้พ้นจากตนไปแล้ว