2 แบงก์รัฐยื่นปล่อยกู้กองทุนน้ำมันก้อนแรก 5 พันล้านเติมสภาพคล่อง ติดลบแล้ว 1.29 แสนล้าน

ข่าวล่าสุด

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากที่ ครม.ผ่านความเห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ทำหนังสือเชิญชวนสถาบันทางการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนราว 7 แห่ง เพื่อให้ยื่นข้อเสนอแข่งขันอัตราดอกเบี้ย ตามข้อกำหนดทยอยกู้ก้อนแรก5,000ล้านบาทให้ยื่นภายในวันที่ 3 พ.ย.65 พบว่ามีธนาคาร 2 แห่งเสนอปล่อยกู้

โดยตามแผนงานกองทุนน้ำมันฯจะกู้เงินล็อตแรก 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้งวดแรกที่ 5,000 ล้านบาท และจะทยอยกู้งวดที่ 2 อีก 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอให้สถาบันทางการเงินยื่นข้อเสนอสัปดาห์หน้า สวนงวดที่ 3 ที่เหลืออีก 20,000 ล้านบาท จะต้องมาพิจารณาอีกทั้งว่าจะกู้เท่าไหร่ เชื่อว่าน่าจะได้เงินเข้ามาเติมบัญชีได้ภายในเดือนพ.ย.65

สำหรับประมาณการฐานกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 30 ต.ค.65 ติดลบ 129,701 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 86,781 ล้านบาท บัญชี LPG ติดลบ 42,920 ล้านบาท เงินเรี่ยไรจากกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนพ.ย. 2565 ที่ 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนน้ำมันติดลบ 128,701 ล้านบาท กระแสเงินสดรวม 3,945 ล้านบาท

รายงานข่าวจากวงการธนาคารแจ้งว่า 2 ธนาคารที่เสนอยื่นปล่อยกู้กองทุนน้ำมันได้แก่ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย